Mission
  Members
  Research
  Publications
  Teaching
  Industrial connections
  Activity reports
  Contact information
  Miscellaneous
 
  Meeting information
 
  Webmail
 
magyar · english
  I. Zs. Berta, Z. Á. Mann
Possibilities of authenticity using intelligent smart card
Scientific student circles (TDK) 1999, Budapest University of Technology and Economics, 1999.

abstract 

Az intelligens (alkalmazások futtatására képes) smartcardok óriási lehetõségeket nyitottak meg az elektronikus biztonságtechnikai alkalmazások elõtt. Habár a technikai lehetõség régóta megvan programok smartcardokon való futtatására, ezek alkalmazása mindmáig nem terjedt el.

Célunk ezen lehetõségek feltérképezése s kiaknázása volt. A hitelesség biztosításának módszereit néztük végig, s valósítottuk meg a 1999. május óta béta verzióban létezõ Microsoft Smart Card for Windows eszközön. Dolgozatunkkal demonstrálni szeretnénk, hogy ez a kártya milyen lehetõségeket nyújt e terület fõbb ágain, úgymint:

  • Üzenethitelesítés,
  • Hozzáférésvédelem (dinamikus jelszavak segítségével),
  • Rejtjelezés,
  • Digitális aláírás,
  • Kulcsgondozás, kulcsok tárolása és generálása.

    A fentiek bemutatására példaalkalmazásokat készítünk a kártyához tartozó Visual Basic alapú fejlesztõkörnyezet segítségével. Beszámolunk azirányú tapasztalatainkról, hogy kis (32 kilobyte EEPROM, 1 kilobyte SRAM) erõforráskészlettel rendelkezõ eszközön mennyiben lehet kihasználni a magas szintû nyelv és programozási környezet által biztosított lehetõségeket. Felmérjük a kártya képességeit, korlátait, s ezen korlátok ismeretében próbáljuk értékelni, hogy a jelen technológia milyen alkalmazásokat tesz lehetõvé, s milyen változások, fejlõdési irányok várhatóak a jövõben.