Mission
  Members
  Research
  Publications
  Teaching
  Industrial connections
  Activity reports
  Contact information
  Miscellaneous
 
  Meeting information
 
  Webmail
 
magyar · english
  B. Bencsáth
Az internetes vírus- és spamvédelem rendszerszemléletben
HISEC 2004 konferencia, 2004, 10., Budapest, in Hungarian.

abstract  Az internetes virus- és spamvédelem rendszerszemléletben Az elmúlt időszak bebizonyította, hogy a régóta ismert vírusok és kéretlen reklámlevelek olyan súlyos problémát jelentenek az Internet szereplőinek, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. A cégek többsége jelenleg is használ vírusvédelmi és kéretlen levelek szűrésére alkalmas eszközöket. A vírusok és férgek ennek ellenére gyakorta megelőzik, kicselezik a védelmet és bejutnak a cégek hálózatába. A kéretlen levelek elleni védelem pedig gyakorta hibázik és kiforratlannak tekinthető. A problémák megoldására számos kereskedelmi és ingyenesen elérhető szoftvertermék létezik. Hiába a megannyi szoftver, a vírusok és reklámlevelek mennyisége arányaiban és abszolút értékben is folyamatosan növekedett az elmúlt időszakban. A növekedés oka az eszközök hatékonytalansága. A hatékonytalanság nem annak a következménye, hogy a termékek rosszak. A probléma oka az, hogy az egyes termékek, ötletek, megoldások nincsenek megfelelő rendszere szervezve, hiányoznak a kulcs-komponensek, elfogadott jogi és etikai alapelvek, sztenderdek. A ma telepített vírusvédelmi rendszerek többsége egyszerű mintaillesztéses keresésen és heurisztikus analízisen alapul. Noha ez elfogadható lehet a végponton, az Internet szempontjából összetettebb rendszerekre van szükség. A megoldandó feladatok: az egyedi rendszerek hatékonyságának növelése, összegzett, átfogó adatok kinyerése és a kinyert adatok alapján működő, elosztott Internet-szintű védelem. A megoldáshoz számos apró komponens szükségeltetik, előadásomban ilyen ötleteket is ismertetni kívánok. Az ötletek olyan apró komponensek, mint a karanténozás segítése a járványterjedés megfigyelésével, a hálózati forgalom alapján történő járványvizsgálatok, a vírusvédelmi rendszerek valósidejű minőségellenőrzése stb. A kéretlen reklámlevelek elleni védelem többnyire már ma is épít rendszerszemlétre: A megoldások jelentős része nem egy algoritmust tartalmaz, hanem több metódus használatának szinergiáját használja ki. Nem mondhatjuk azonban, hogy a rendszerszemlélet teljes körű lenne: az egyedi megoldások jelentős része támadható, és makró szinten a megoldások nem mondhatók hatékonynak a kéretlen reklámok elleni védekezésben. Előadásomban be kívánok mutatni néhány ötletet, amellyel a védelem hatékonysága növelhető (külön kitérve a hazai szigorú törvényekből adódó lehetőségek kiaknázására), továbbá be kívánom mutatni azokat a tényezőket, amelyek miatt a védelem jelenleg makró szinten hatástalan. Előadásom célja összegezve az, hogy bemutassa a rendszerszemlélet elengedhetetlenségét a védelmi módszerek között a jelenlegi komponensek kapcsolatai és további ötletek (és kísérleti rendszerek) bemutatása segítségével.

---
The system approach in the field of virus and spam protection The biggest infection events show that the most dangerous viruses propagate via the Internet email systems. The problem of Internet viruses and spam email messages is no longer dismissible. Multi-layer virus and spam protection reduces the number of infections but still does not eliminate the problem itself. Infected computers send out thousands of infected messages to other hosts, a large part of the Internet traffic is generated by malicious code. A wide range of commercial and free software is available to solve these problems, but along the introduction of these software components, the number of infected hosts and messages is still growing year by year. The reason of the growth is the inefficiency of our software components. This does not mean that the software used against these problems is wrong. The problem is, that the various ideas, tools, software and network components do not build up a whole system. Elaborated key-components, widely accepted standards and legal system and collaborative tools are still missing. As for improvement we do not need new statistical engine to protect a host, but we need a distributed, Internet-fashioned system with collaborative parties to evaluate the situation, to rapidly respond to unknown viruses and other threats. We propose small software components to gain information about the propagation of malicious code, to build up a efficient Internet-wide quarantine system, to monitor and check our protection systems, and to identify or inform owners about problems with their hosts. Many of theses software tools are available but unusable as collaborative tools. The small components cannot work together; we cannot build up a whole, efficient system from these components. The goal of my speech is to present how necessary is a system approach in the field of virus and spam protection. I also present of achievements (plans and prototypes) to develop software components to use in a wide-area protection system.