Adatbiztonság (BMEVIHI4363)

Általános információk
Előadók
Idő- és terembeosztás
Célkitűzés
Követelmények
Az előadások anyaga
Vizsgák, feladatok és eredmények
Konzultációs lehetőségek
Kapcsolódó irodalom


Általános információk

A tárgy informatikus alaptantárgy, mely a 7. félévben kerül előadásra. A hivatalos tantárgyi adatlap és tárgykövetelmények a dékáni hivatal Web szerverén találhatók. Erről az oldalról a tárggyal kapcsolatos legfrissebb adminisztratív információkat, az előadások anyagát, és egyéb fontos információkat lehet letölteni illetve elérni. Ennek megfelelően ez az oldal folyamatos frissítés alatt áll.


Előadók


Idő- és terembeosztás

Az előadások időpontja a 2006/2007 őszi félévben:
szerda, 12:15-14:00, IB.028.
csütörtök, 10:15-12:00, St.Nagy.


Célkitűzés

A korszerű informatikai és távközlési rendszerek által kezelt illetve továbbított adatok integritásának és bizalmasságának védelme fontos feladat. A tárgy célja, hogy bevezetőt adjon azokról az alapmódszerekről, amelyek e feladat megoldásában használhatók. Ezen alapmódszerek közül nagy hangsúlyt kapnak az algoritmikus módszerek, melyeknek mind elméleti hátterét, mind gyakorlati alkalmazásait részletesen áttekintjük.


Követelmények

A szorgalmi időszakban: A félévvégi aláírás feltétele: A vizsgaidőszakban:

Az előadások anyaga


ZH és vizsga beosztásai és eredményei

1. Vizsga eredmények
2. Vizsga eredmények
3. Vizsga eredmények


GYAKIV vonatkozásában idézzük a TVSz-t:

"(6) A vizsgával záruló tantárgy félévközi követelményeinek teljesítését az aláírás igazolja. A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megszerzése. Az aláírás feltételeként a félévközi ellenőrzéseken elérhető pontszám legfeljebb 50%-ának (vagy az osztályzatok ennek megfelelő átlagának) elérését lehet előírni. Ha az aláírás feltétele zárthelyi(k) eredményes megírása, akkor a szorgalmi időszakban kell lehetőséget biztosítani a sikertelen vagy meg nem írt zárthelyik pótlására. Kivételt jelenthet a szorgalmi időszak utolsó hetében megírt zárthelyi, amelynek pótlása a vizsgaidőszakban történhet. Az ily módon a vizsgaidőszakba került pótzárthelyire ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mintha még a szorgalmi időszakban tartották volna. A zárthelyi pótlásának lehetősége alanyi jogon jár minden hallgatónak. Ha a hallgató a pótlási lehetőséggel sem tudta olyan kötelezettségét teljesíteni, amely a tantárgyi követelmények szerint a vizsgára bocsátás feltétele és a vizsgaidőszakban pótolható, úgy az adott tantárgyból a követelmény teljesítése és ezzel az aláírás megszerzése legkésőbb a vizsgaidőszak harmadik hetének végéig egy alkalommal, más szabályzatban meghatározott különeljárási díj befizetése mellett kísérelhető meg."

Tömörítve:
- Lehet GYAKIV-t tenni a tantárgyól, de ...
- csak 1 alkalommal gyakiv-zhet
- csak a vizsgaidőszak 3. hetéig

Aki más feltételről tud, jelezze.


Korábbi feladatsorok


Konzultációs lehetőségek

Megbeszélés szerint, előre egyeztetett időpontban.


Kapcsolódó irodalom

Könyvek


buttyan (at) hit.bme.hu